BRZEŹNO ‧ GDAŃSK

TYP REALIZACJI: projekt koncepcyjny 3D

LOKALIZACJA: Gdańsk Brzeźno

DATA REALIZACJI: 2023

warm contrasting minimal