MATEMBLEWO ‧ GDAŃSK

‧ styl włoski ‧

TYP REALIZACJI: projekt kompleksowy

LOKALIZACJA: Gdańsk Matemblewo

DATA REALIZACJI: 2023

na styku Florencji i Toskanii