WNĘTRZA STATKU PASAŻERSKIEGO

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: T.Jemioł
K. Horn
WIZUALIZACJE T. Sroczyński

TYP REALIZACJI: projekt kompleksowy (w realizacji)

DATA PROJEKTU: 2022-2023

DATA REALIZACJI: 2025

‧ ropax ‧ marine interiors ‧

Wzorcowa kabina pasażerska - typ niebieski